Blog

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Súčasné rýchle životné tempo a všadeprítomné reklamy vytvárajú tlak, ktorý nás vedie k nadmernému používaniu jednorazových plastov a častému nakupovaniu, čo prirodzene zvyšuje tvorbu odpadu, ktorý neuváženým nakladaním zaťažuje naše životné prostredie.
Klimatická zmena patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy v oblasti ochrany životného prostredia. Emisie skleníkových plynov (GHG - Greenhouse Gases), ktoré spôsobujú zmenu klímy, sa od polovice 18. storočia zvýšili päťnásobne. Takmer tri štvrtiny globálnych emisií má na svedomí energetický sektor reprezentovaný najmä výrobou elektrickej...
Najmä v súvislosti s výrobkami sa stretávame s označením "ekologický" alebo "environmentálne vhodný". Environmentalistika a ekológia sú častokrát zamieňané pojmy. Ľudia majú problém ich rozlíšiť. Aký je medzi nimi rozdiel?Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Študuje...
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu