Blog

Dve najväčšie mestá Banskobystrického kraja sa dohodli na samostatnom strategickom plánovaní udržateľného mestského rozvoja (UMR). Ministerstvu sa tento prístup nepozdáva a tvrdí, že by mestá mali vytvoriť spoločné územie UMR. Pokiaľ nedôjde k zhode, je možné že o peniaze prídu.
Environmentálnou záťažou nazývame znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Na Slovensku sa nachádza množstvo preukázaných či potenciálnych environmentálnych záťaží, vrátane chemického závodu Istrochem.
Súčasné rýchle životné tempo a všadeprítomné reklamy vytvárajú tlak, ktorý nás vedie k nadmernému používaniu jednorazových plastov a častému nakupovaniu, čo prirodzene zvyšuje tvorbu odpadu, ktorý neuváženým nakladaním zaťažuje naše životné prostredie.
Klimatická zmena patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy v oblasti ochrany životného prostredia. Emisie skleníkových plynov (GHG - Greenhouse Gases), ktoré spôsobujú zmenu klímy, sa od polovice 18. storočia zvýšili päťnásobne. Takmer tri štvrtiny globálnych emisií má na svedomí energetický sektor reprezentovaný najmä výrobou elektrickej...
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu