Prídu Banská Bystrica a Zvolen o peniaze z eurofondov?

22.02.2021

Dve najväčšie mestá Banskobystrického kraja sa dohodli na samostatnom strategickom plánovaní udržateľného mestského rozvoja (UMR). Ministerstvu sa tento prístup nepozdáva a tvrdí, že by mestá mali vytvoriť spoločné územie UMR. Pokiaľ nedôjde k zhode, je možné že o peniaze prídu.

V novom programovom období na roky 2021-2027 počíta koncepcia regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s vytvorením 17 území UMR a Bratislavy. Súčasťou sú aj Banská Bystrica a Zvolen, ktoré by sa mali spojiť do jedného územia, a to aj napriek tomu, že obe spĺňajú podmienky na vytvorenie vlastného UMR.

Zdroj: tripstance.com
Zdroj: tripstance.com
Zdroj: wikipedia.sk
Zdroj: wikipedia.sk

Všetky krajské mestá majú v koncepcii samostatné územie UMR. Rozhodnutie spojiť mestá do jedného územia je podľa štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého výsledkom práce odborníkov a strategických dokumentov. Podľa ministerstva majú Banská Bystrica a Zvolen predpoklad vytvoriť silnú aglomeráciu, ktoré bude protiváhou Bratislave a Košiciam. Údajne budú lepšie riešiť problémy a rozvíjať svoj potenciál, keď vytvoria spoločnú stratégiu.

Na základe Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja sú však Zvolena a Banská Bystrica rozdelené na samostatné strategicko-plánovacie regióny Banská Bystrica-Brezno a Zvolen-Detva-Krupina. Pri ich výbere boli zohľadnené už fungujúce územné štruktúry ako aj podobnosť rozvojových príležitostí. Aj preto sú obe mestá proti navrhnutému odporúčaniu a pracujú na vlastných stratégiách. Ministerstvo však trvá na odporúčanom rozdelení území UMR.

Primátori Ján Nosko a Lenka Balkovičová naznačujú, že spoločné rozhodovanie o prerozdelení peňazí z fondov EÚ bude administratívne a kompetenčne náročnejšie. Navyše, obidve mestá budú potrebovať financie na podobný typ projektov, čím môže dôjsť k nezhodám. Na ministerstvo poslali spoločný list, v ktorom žiadajú vytvorenie dvoch samostatných území UMR. Ich rozdelenie podporila aj Únia miest Slovenska, podľa ktorej je postup rezortu MIRRI neprijateľný. Po viacerých vzájomných diskusiách však nie je zrejmý žiaden výsledok. V najhoršom prípade je však možné, že Zvolen aj Banská Bystrica o tieto eurofondy prídu.


Ing. Rozália Vaňová

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu