Hodnotenie dopadov

Čo Vám prinesie environmentálna analýza?

Vďaka environmentálnej analýze budete schopní:

  • identifikovať problematické aspekty Vašich produktov, služieb či organizácií z pohľadu životného prostredia,
  • efektívne znižovať negatívne dopady na životné prostredie,
  • prezentovať pozitívne vplyvy na životné prostredie,
  • cielene chrániť životné prostredie ako aj zabezpečiť priaznivé zdravotné a sociálne podmienky života (zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia).

Environmentálna analýza prináša inovatívny prístup k podnikaniu a zároveň zvyšuje úsporu nákladov. Výsledky analýzy môžu slúžiť ako podklad pre komunikáciu so zákazníkom a spolu s vylepšením Vášho environmentálneho profilu prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu