Blog

Roztočme to spoločne! To je projekt, v rámci ktorého sme zorganizovali burzu detského oblečenia a potrieb. A že bolo z čoho vyberať :)
Apríl je všetkým environmentálne zdatným ľuďom blízky najmä vďaka oslave Dňa Zeme (22.4.). My sme samozrejme nezaháľali a zúčastnili sa až dvoch zberov odpadkov v tento krásny a nepredvídateľný jarný mesiac.
Doprava patrí k jedným z najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom k stúpajúcim emisiám skleníkových plynov v ovzduší sa svetový lídri v snahe znížiť produkciu týchto plynov prikláňajú k nahradeniu spaľovacích motorov elektromobilmi. Je však tento prístup správny?
Sviatok všetkých svätých je pre nás všetkých emotívnou udalosťou, pri ktorej myslíme na zosnulých. Spája sa však aj s veľkým množstvom odpadu, ktorý v tomto období vzniká vo zvýšenej miere. Projekt "Zelené dušičky" má preto za cieľ na tento problém upozorniť.
Popri globálnemu otepľovaniu je jedným z mnohých negatívnych dopadov ľudskej činnosti aj acidifikácia. O čo vlastne ide? Ako môže bežný spotrebiteľ znížiť dopady acidifikácie na životné prostredie?
V dňoch 22. a 23. februára 2021 sme čistili areál bývalej štvrtej základnej školy v Môťovej vo Zvolene. Toto miesto je pre nás výnimočné, pretože sem niektorý z nás chodili do školy a spája nás s ním množstvo spomienok. Aj preto nás mrzí, že sme dnes svedkami nezodpovednosti a bezohľadnosti ľudí, ktorý sem bez akýchkoľvek následkov hádžu odpad, a...
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu