Blog

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Popri globálnemu otepľovaniu je jedným z mnohých negatívnych dopadov ľudskej činnosti aj acidifikácia. O čo vlastne ide? Ako môže bežný spotrebiteľ znížiť dopady acidifikácie na životné prostredie?
V dňoch 22. a 23. februára 2021 sme čistili areál bývalej štvrtej základnej školy v Môťovej vo Zvolene. Toto miesto je pre nás výnimočné, pretože sem niektorý z nás chodili do školy a spája nás s ním množstvo spomienok. Aj preto nás mrzí, že sme dnes svedkami nezodpovednosti a bezohľadnosti ľudí, ktorý sem bez akýchkoľvek následkov hádžu odpad, a...
Dve najväčšie mestá Banskobystrického kraja sa dohodli na samostatnom strategickom plánovaní udržateľného mestského rozvoja (UMR). Ministerstvu sa tento prístup nepozdáva a tvrdí, že by mestá mali vytvoriť spoločné územie UMR. Pokiaľ nedôjde k zhode, je možné že o peniaze prídu.
Environmentálnou záťažou nazývame znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Na Slovensku sa nachádza množstvo preukázaných či potenciálnych environmentálnych záťaží, vrátane chemického závodu Istrochem.
Súčasné rýchle životné tempo a všadeprítomné reklamy vytvárajú tlak, ktorý nás vedie k nadmernému používaniu jednorazových plastov a častému nakupovaniu, čo prirodzene zvyšuje tvorbu odpadu, ktorý neuváženým nakladaním zaťažuje naše životné prostredie.
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu