Burza detského oblečenia

30.01.2023
Roztočme to spoločne! To je projekt, v rámci ktorého sme zorganizovali burzu detského oblečenia a potrieb. A že bolo z čoho vyberať :)

Hlavnou myšlienkou burzy bolo predchádzanie vzniku odpadu. Namiesto vyhodenia šatstva sme sa snažili dostať aspoň časť znova do obehu. Práve predchádzanie vzniku odpadu je základným pilierom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň súčasťou udržateľného životného štýlu. Šatstvo tvorí významný podiel odpadov. Opätovné použitie predlžuje životný cyklus a šetrí životný cyklus a naše peňaženky. Burza sa konala v priestoroch Poradenského centra pre mladých KONEKT. 


Ing. Rozália Vaňová, PhD.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu