Hodnotenie dopadov

VÝHODY

• znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie

• podpora komunikácie so zákazníkom

• vylepšenie environmentálneho profilu

• zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

• úspora nákladov

• inovatívny prístup k podnikaniu

• možnosť zeleného verejného obstarávania

• ochrana životného prostredia ako aj zdravotných a sociálnych podmienok života (zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia)

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu