Uhlíková a vodná stopa

Uhlíková stopa

Všetky ľudské činnosti produkujú určité množstvo emisií. Uhlíková stopa je základným indikátorom zmeny klímy a globálneho otepľovania. Vyjadruje zaťaženie životného prostredia plynnými emisiami v podobe ekvivalentu hmotnosti oxidu uhličitého. Stanovením uhlíkovej stopy Vášho produktu alebo služby získate prehľad o Vašom príspevku k zmene klímy a budete schopný ho efektívne znižovať.

Výpočet uhlíkovej stopy sa riadi platnou normou STN EN ISO 14067:2013.


Vodná stopa

Vodná stopa špecifikuje vplyv využívania vody na znečistenie a zásoby svetových vôd. v čase a priestore. Je indikátorom celkovej spotreby vody (priamej aj nepriamej) spojenej s výrobou produktu, jeho použitím a zneškodnením, ako aj s poskytovaním služieb. Vodná stopa poukáže na kritické aspekty hospodárenia s vodnými zdrojmi a umožní ich optimalizáciu.

Výpočet vodnej stopy sa riadi platnou normou STN EN ISO 14046:2014.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu