Uhlíková a vodná stopa

Uhlíková stopa

Všetky ľudské činnosti sú produkujú určité množstvo emisií. Uhlíková stopa vyjadruje zaťaženie životného prostredia plynnými emisiami v podobe ekvivalentu hmotnosti oxidu uhličitého.

Výpočet uhlíkovej stopy sa riadi platnou normou STN EN ISO 14067:2013.

Vodná stopa

Vodná stopa špecifikuje využívanie vody v čase a priestore. Je indikátorom celkovej spotreby vody (priamej aj nepriamej) využívanej jednotlivcom alebo organizáciou, za účelom výroby tovaru a poskytovania služieb. Súčasne je aj geograficky explicitný indikátor, ukazujúci nielen spotrebu vody a mieru znečistenia, ale aj ich polohu a časovanie.

Výpočet uhlíkovej stopy sa riadi platnou normou STN EN ISO 14046:2014.