Analýza nákladov životného cyklu

Analýza nákladov životného cyklu

Life Cycle Cost Analysis

Analýza nákladov životného cyklu (LCCA) je dôležitou súčasťou tvorby konceptu produktu. Pomáha identifikovať najlepší dizajn, výber materiálov a energií či možnosti zhodnotenia a zneškodnenia vzniknutých odpadov. LCC vychádza z princípu efektívnosti, teda hľadá alternatívy, ktoré vyvážia očakávané náklady a výkon tak, aby poskytovali najlepšiu hodnotu počas celej životnosti produktu. Analýza LCC umožňuje lepšie pochopiť očakávané kapitálové a prevádzkové náklady, a tým pomôcť pri finančnom rozhodovaní.

Metódu LCC stanovuje norma ISO 15686-5:2017.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu