Ekodizajn

Ekodizajnom je všeobecne označovaný dizajn, ktorý do vývoja a návrhu výrobkov zahŕňa aj aspekty ochrany životného prostredia. Práve fáza návrhu výrobku je pre určenie jeho vlastností najvýznamnejšia. Ekodizajn navyše presahuje aj do oblasti manažmentu a optimalizácie výrobných procesov a produkt posudzuje z hľadiska jeho celého životného cyklu na základe metódy LCA.

V súčasnosti vzrastá tlak na výrobcov v oblasti znižovania dopadov na životné prostredie. Ekodizajn významne znižuje dopady výrobku počas celého životného cyklu. Kladie veľký dôraz na dosiahnutie minimálneho negatívneho vplyvu výrobku na životné prostredie. V porovnaní so štandardnou výrobou uplatňuje šetrnejšie materiály aj výrobné postupy voči životnému prostrediu aj zdraviu ľudí. Je úsporný tam, kde má zmysel šetriť a vnáša kvalitu tam, kde to je žiaduce.

Cieľom ekodizajnu je teda navrhnúť zníženie alebo elimináciu jednotlivých negatívnych environmentálnych vplyvov výrobku. Zásady zavádzania ekodizajnu výrobkov sú obsiahnuté v zákone č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu