ENVIROSTOPA
Minimalizujte negatívne vplyvy na životné prostredie

Ponúkané služby

Hodnotenie životného cyklu 

(LCA)


Vypracovanie nákladov životného cyklu

(LCC)

Stanovenie uhlíkovej stopy

Stanovenie vodnej stopy


Vypracovanie environmentálneho profilu 

Podpora a tvorba environmentálnej politiky


Tvorba ekodizajnu 


Vypracovanie environmentálneho prehlásenia o produkte

(EPD)

Znižovanie uhlíkovej a vodnej stopy

VÝHODY

• znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie

• podpora komunikácie so zákazníkom

• vylepšenie environmentálneho profilu

• zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

• úspora nákladov

• inovatívny prístup k podnikaniu

• možnosť zeleného verejného obstarávania

• ochrana životného prostredia ako aj zdravotných a sociálnych podmienok života (zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia)