"Zelené dušičky"

01.11.2021

Sviatok všetkých svätých je pre nás všetkých emotívnou udalosťou, pri ktorej myslíme na zosnulých. Spája sa však aj s veľkým množstvom odpadu, ktorý v tomto období vzniká vo zvýšenej miere. Projekt "Zelené dušičky" má preto za cieľ na tento problém upozorniť.

Podľa Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica sa na cintorínoch nachádza viac ako 86% odpadu, ktorý by bolo možné vytriediť, pričom až 57,3% tvorí zelený kompostovateľný odpad. Tento fakt nás motivoval do pomyselného boja za "zelené dušičky", a to aj vďaka partnerskému združeniu Očami prírody, ktoré nás oslovilo. Spoločne s ďalšími usporiadateľmi tak vznikol nultý ročník tejto aktivity.

Odpad sme triedili na cintorínoch na Zlatom Potoku a v Môťovej vo Zvolene. Pomáhali nám plagáty s grafickým zobrazením ako separovať ale aj nadšení dobrovoľníci. Zistili sme, že ľudia majú záujem separovať, avšak nedostatok informácií o správnom triedení, zložení a spracovaní jednotlivých obalov im bráni v efektívnom triedení odpadu. Veríme, že časom na cintorínoch pribudnú kontajnery na zber separovaného odpadu natrvalo. Spravíme, čo bude v našich silách, aby sa tak stalo.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na správnom triedení odpadu. Zároveň by sme chceli vyzvať ľudí, aby uprednostnili prírodné alternatívy pred umelou výzdobou, ktorú zväčša nie je možné materiálovo zhodnotiť, a tak končí na skládkach odpadu.Ing. Rozália Vaňová

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu