Aprílové čistiace aktivity

01.05.2022
Apríl je všetkým environmentálne zdatným ľuďom blízky najmä vďaka oslave Dňa Zeme (22.4.). My sme samozrejme nezaháľali a zúčastnili sa až dvoch zberov odpadkov v tento krásny a nepredvídateľný jarný mesiac.

Prvé čistenie sme absolvovali v okolí neslávne známej bytovky na Balkáne vo Zvolene. Spoločne s mestom Zvolen, Vodohospodárskym podnikom, Združením Slatinka a Očami prírody sme pomohli vyčistiť tento priestor od nadmerného množstva odpadu. Videli sme už všeličo, tento okamih bol však jeden z najnezabudnuteľnejších. 

Hromadenie odpadu v marginalizovaných rómskych komunitách je systémový problém vyplývajúci jednak z nízkeho povedomia o dopadoch čiernych skládok na životné prostredie a zo sociálnej izolácie. Intervencia v zmysle jednorazového vyčistenia čiernej skládky je síce potrebná ale nerieši problém ako taký. Netreba však všetkých hádzať do jedného vreca. Aj medzi Rómami sú uvedomelý občania, ktorý by tiež radi žili v čistom a zdravom prostredí.


Ing. Rozália Vaňová

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu