Spaľovacie motory verzus elektromobily

22.11.2021

Doprava patrí k jedným z najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom k stúpajúcim emisiám skleníkových plynov v ovzduší sa svetový lídri v snahe znížiť produkciu týchto plynov prikláňajú k nahradeniu spaľovacích motorov elektromobilmi. Je však tento prístup správny?

V prvom rade si treba uvedomiť, že prechodom na elektrický pohon sa zníži množstvo skleníkových plynov, ktoré vznikajú priamo pri používaní vozidla. Z tohto pohľadu sa elektromobily javia ako BEZEMISNÉ vozidlá. Ako však už býva zvykom pri tzv. greenwashingu, pravda je skrytá za rúškom pekných rečí.

Švédsky výrobca automobilov Volvo uvádza, že pri výrobe vozidla na elektrický pohon vyprodukovali o 70% viac emisií v porovnaní s vozidlom s bežným spaľovacím motorom. Dôvodom bol práve vysoký environmentálny dopad výroby batérií, ktorá je nevyhnutnou súčasťou elektromobilu. Ide o tzv. nepriame emisie, ktoré vznikajú ešte pred výrobou a používaním uvedeného vozidla, a teda sú jeho súčasťou.

Navyše, batérie do elektrických vozidiel sa vyrábajú z prvkov, ktoré boli viacerými krajinami označené za kritické suroviny. Toto zaradenie súvisí s možnými rizikami v zásobovaní trhu, environmentálnymi vplyvmi, výzvami v oblasti recyklácie či problémami so zodpovedným získavaním zdrojov. Patria sem kovy vzácnych zemín ako dysprózium (Dy), neodým (Nd) a prazeodým (Pr), ktoré sa v elektromotoroch využívajú ako permanentné magnety.

Výskumníci zo Španielska ďalej predpokladajú, že používanie elektrických vozidiel pri súčasnom a budúcom energetickom mixe sa bude podieľať na zvýšení tvorby prachových častíc o 26 %, karcinogénnych látok o 20 %, nekarcinogénnych toxických látok o 61 %, vplyvu na suchozemskú ekotoxicitu o 31 %, sladkovodnú ekotoxicitu o 39 % a morskú ekotoxicitu o 41 % v porovnaní s benzínovými vozidlami.

Zdroje:

https://insideevs.com/news/549267/manufacturing-evs-70percent-more-emissions/

https://crm4ev.org/what-are-critical-raw-materials/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621001037


Ing. Rozália Vaňová