Poznáte cirkulárne mapy?

20.01.2021

V súvislosti s cirkulárnou ekonomikou, o ktorej sme písali v predchádzajúcom článku, Vám chceme predstaviť cirkulárne mapy.

Jedná sa o interaktívne mapy, vytvorené vďaka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, o.z. Poskytujú údaje o umiestnení obchodov a služieb spadajúcich do zásad cirkulárnej ekonomiky, resp. obehového hospodárstva.

Čo môžete nájsť vďaka cirkulárnym mapám:

  • bezobalové obchody s potravinami a drogériou, second-hand obchody, 
  • krajčírstva, servis a oprava mobilov, PC, tabletov, notebookov, hodín, bicyklov,
  • požičovne náradia, automobilov, dodávok, karavanov, odevov, hračiek, PC hier,
  • knižné búdky,
  • zberné dvory, zberné kontajnery na elektroodpad a šatstvo,
  • miesta zberu použitých zubných kefiek, jedlých olejov, mobilných telefónov, okuliarov, kníh, časopisov, LP platní, nechcených kvetov,
  • miesta zdieľania bicyklov,
  • miesta tankovania kvapaliny do ostrekovačov,
  • komunitné kompostoviská a záhrady,
  • a mnohé ďalšie zaujímavé miesta.

Ing. Rozália Vaňová

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu