Blog

Najmä v súvislosti s výrobkami sa stretávame s označením "ekologický" alebo "environmentálne vhodný". Environmentalistika a ekológia sú častokrát zamieňané pojmy. Ľudia majú problém ich rozlíšiť. Aký je medzi nimi rozdiel?Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Študuje...
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu