Rôzne

Dotazník: Dekarbonizácia - odlišný prístup Európskej únie a Slovákov

Týmto Vás v mene študenta Európskych štúdií na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského prosíme o vyplnenie dotazníka na tému Dekarbonizácia - odlišný prístup Európskej únie a Slovákov. Úlohou dotazníka je zistiť mienku slovenskej verejnosti vo vzťahu k Európskej únii, dekarbonizácii a ochrane životného prostredia. Pozostáva z 19-tich jednoduchých otázok a vyplnenie Vám zaberie 5-10 minút.

Dotazník nájdete tu.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu