Zber odpadkov

Najbližšia akcia

budeme aktualizovať


Uskutočnené akcie

25. februára sme boli čistiť okolie schodov ponad nákladnú stanicu vo Zvolene.

22. a 23. februára 2021 sme vyzbierali odpad v areáli bývalej 4. základnej školy vo Zvolene. Viac si prečítate tu.


Chcete sa zapojiť do zberu odpadkov?

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu