LCC

Life Cycle Costing
Náklady životného cyklu

S každým životným cyklom výrobku, služby alebo organizácie sú spojené určité finančné náklady. Predstavujú množstvo peňazí potrebných na nákup, prevádzku, údržbu a zneškodnenie.

Náklady životného cyklu hodnotia množstvo potrebných finančných prostriedkov v jednotlivých fázach života výrobku, služby alebo organizácie, a tým stanovujú celkové predpokladané výdavky.