EPD

Environmental Product Declaration
Environmentálne prehlásenie o produkte

EPD je nezávisle overený a registrovaný dokument obsahujúci transparentné a porovnateľné informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie. Patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálne orientovanej politiky a riadi sa normou STN EN ISO 14025:2006. EPD je založené na súlade so stanovenými štandardnými pravidlami v relevantnej kategórii produktov, ktoré zaručujú vzájomnú porovnateľnosť jednotlivých výrobkov a súčasne zvyšujú konkurencieschopnosť na trhu. Neoddeliteľnou súčasťou EPD dokumentu je LCA analýza.

EPD sú považované za najpresnejšiu formu vyhlásenia environmentálnej vhodnosti a dopadov na životné prostredie.